„Ani poznanie všetkého neprináša šťastie, pretože na to stačí vedieť iba rozoznať dobro od zla.“

—  Platón

Prisudzované výroky
Varianta: Ani všetka múdrosť sveta neprináša šťastie, pretože na to stačí iba vedieť rozoznať dobro od zla.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 8. október 2021. História
Platón fotka
Platón78
klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Podobné citáty

Ernest Hemingway fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Hérakleitos fotka
Aristoteles fotka
Bertrand Russell fotka
Terezie z Lisieux fotka
Robert Kiyosaki fotka
Ján z Kríža fotka

„Najčistejšie utrpenie prináša najjasnejšie poznanie.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

Seneca fotka

„Zle žil každý, kto nevie zomrieť dobre.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Citát „Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“
Konfucius fotka
George Bernard Shaw fotka
Samuel Johnson fotka
Christopher Paolini fotka
John Ruskin fotka
Napoleon Hill fotka
Francois Fénelon fotka

Súvisiace témy