Fotios citáty

 Fotios foto
1  0

Fotios

Dátum narodenia:820
Dátum úmrtia:896

Fotios bol byzantský filozof, teológ, polyhistor, najväčší učenec 9. stor., 857 – 867 a 877 – 886 konštantinopolský patriarcha, profesor na carihradskej univerzite, učiteľ Konštantína Filozofa, jedna z vrcholných postáv byzantskej teologickej vzdelanosti, popredný predstaviteľ byzantského humanizmu.

Pravoslávie ho považuje za jedného z najväčších patriarchov a uctieva ho ako svätého. Jeho liturgická pamiatka sa slávi 6. februára. Postoj katolíckej cirkvi bol v minulosti veľmi kritický, ale v posledných desaťročiach sa mení.

Patril medzi najvzdelanejších mužov svojej doby a pravdepodobne on navrhol svätých Cyrila a Metoda na misiu na Veľkú Moravu v roku 862.

Citáty Fotios

Dnešné výročie
Michail Jurjevič Lermontov foto
Michail Jurjevič Lermontov11
ruský spisovateľ, básnik a maliar 1814 - 1841
Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche143
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a kl... 1844 - 1900
Ďalších 5 dnešných výročie
Podobní autori
Roger Louis Schütz-Marsauche foto
Roger Louis Schütz-Marsauche27
švajčiarsky mních
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz1
nemecký matematik a filozof
Svetozár Hurban-Vajanský foto
Svetozár Hurban-Vajanský2
slovenský básnik, publicista, politik a spisovateľ
Hans Küng foto
Hans Küng1
švajčiarsky katolícky kňaz, teológ a autor
Sv. Ján Zlatoústy foto
Sv. Ján Zlatoústy11
dôležitý Otec raného kresťanstva
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer31
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista