Fotios citáty

 Fotios foto
1  0

Fotios

Dátum narodenia: 820
Dátum úmrtia: 896

Reklama

Fotios bol byzantský filozof, teológ, polyhistor, najväčší učenec 9. stor., 857 – 867 a 877 – 886 konštantinopolský patriarcha, profesor na carihradskej univerzite, učiteľ Konštantína Filozofa, jedna z vrcholných postáv byzantskej teologickej vzdelanosti, popredný predstaviteľ byzantského humanizmu.

Pravoslávie ho považuje za jedného z najväčších patriarchov a uctieva ho ako svätého. Jeho liturgická pamiatka sa slávi 6. februára. Postoj katolíckej cirkvi bol v minulosti veľmi kritický, ale v posledných desaťročiach sa mení.

Patril medzi najvzdelanejších mužov svojej doby a pravdepodobne on navrhol svätých Cyrila a Metoda na misiu na Veľkú Moravu v roku 862.

Podobní autori

Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz1
nemecký matematik a filozof
Roger Louis Schütz-Marsauche foto
Roger Louis Schütz-Marsauche26
švajčiarsky mních
Hans Küng foto
Hans Küng1
švajčiarsky katolícky kňaz, teológ a autor
Svetozár Hurban-Vajanský foto
Svetozár Hurban-Vajanský3
slovenský básnik, publicista, politik a spisovateľ
Sv. Ján Zlatoústy foto
Sv. Ján Zlatoústy11
dôležitý Otec raného kresťanstva
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer31
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista

Citáty Fotios

Dnešné výročie
Romano Guardini foto
Romano Guardini49
nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968
Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický13
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ 1853 - 1912
 Molière foto
Molière69
francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673
Heinrich Heine foto
Heinrich Heine57
nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856
Ďalších 22 dnešných výročie
Podobní autori
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz1
nemecký matematik a filozof
Roger Louis Schütz-Marsauche foto
Roger Louis Schütz-Marsauche26
švajčiarsky mních
Hans Küng foto
Hans Küng1
švajčiarsky katolícky kňaz, teológ a autor
Svetozár Hurban-Vajanský foto
Svetozár Hurban-Vajanský3
slovenský básnik, publicista, politik a spisovateľ
Sv. Ján Zlatoústy foto
Sv. Ján Zlatoústy11
dôležitý Otec raného kresťanstva