Fotios citátov

 Fotios fotka
1   0

Fotios

Dátum narodenia: 820
Dátum úmrtia: 896

Reklama

Fotios bol byzantský filozof, teológ, polyhistor, najväčší učenec 9. stor., 857 – 867 a 877 – 886 konštantinopolský patriarcha, profesor na carihradskej univerzite, učiteľ Konštantína Filozofa, jedna z vrcholných postáv byzantskej teologickej vzdelanosti, popredný predstaviteľ byzantského humanizmu.

Pravoslávie ho považuje za jedného z najväčších patriarchov a uctieva ho ako svätého. Jeho liturgická pamiatka sa slávi 6. februára. Postoj katolíckej cirkvi bol v minulosti veľmi kritický, ale v posledných desaťročiach sa mení.

Patril medzi najvzdelanejších mužov svojej doby a pravdepodobne on navrhol svätých Cyrila a Metoda na misiu na Veľkú Moravu v roku 862.

Podobní autori

Gottfried Wilhelm Leibniz fotka
Gottfried Wilhelm Leibniz1
nemecký matematik a filozof
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche25
švajčiarsky mních
Hans Küng fotka
Hans Küng1
švajčiarsky katolícky kňaz, teológ a autor
Svetozár Hurban-Vajanský fotka
Svetozár Hurban-Vajanský3
slovenský básnik, publicista, politik a spisovateľ
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Sv. Ján Zlatoústy12
dôležitý Otec raného kresťanstva
Dietrich Bonhoeffer fotka
Dietrich Bonhoeffer32
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista

Citáty Fotios

Dnešné výročie
Emile Verhaeren fotka
Emile Verhaeren1
belgický básnik 1855 - 1916
Alexander Pope fotka
Alexander Pope14
anglický básnik 1688 - 1744
Klaus Mann fotka
Klaus Mann
1906 - 1949
Vanessa Brown fotka
Vanessa Brown1
herečka 1928 - 1999
Ďalších 14 výročí
Podobní autori
Gottfried Wilhelm Leibniz fotka
Gottfried Wilhelm Leibniz1
nemecký matematik a filozof
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche25
švajčiarsky mních
Hans Küng fotka
Hans Küng1
švajčiarsky katolícky kňaz, teológ a autor
Svetozár Hurban-Vajanský fotka
Svetozár Hurban-Vajanský3
slovenský básnik, publicista, politik a spisovateľ
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Sv. Ján Zlatoústy12
dôležitý Otec raného kresťanstva