„Krása žien sa nám páči práve preto, že má svoje kazy.“

— René Descartes

René Descartes photo
René Descartes11
francúzsky filozof 1596 - 1650
Reklama

Podobné citáty

Erich Maria Remarque photo
Citát „Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“
René Descartes photo
Reklama
Marcel Proust photo
Maurice Chevalier photo
Charles de Montesquieu photo

„U mladých žien nahradzuje krása ducha, u starých duch krásu.“

— Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Pablo Picasso photo
Audrey Hepburn photo
Reklama
Friedrich Schiller photo
René Descartes photo
Dušan Radovič photo
Victor Hugo photo
Reklama
Coco Chanel photo
Jakub Deml photo
Joseph Fouché photo
Citát „My, ženy, potrebujeme krásu, aby nás muži milovali a hlúposť, aby sme milovali my ich.“
Michail Jurjevič Lermontov photo
Ďalšie