Žiadne zviera neobdivuje iné zviera.

—  Blaise Pascalzvieratá viera náboženstvo

Podobné citáty