„Žiadne zviera neobdivuje iné zviera.“

— Blaise Pascal

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal128
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kres... 1623 - 1662
Reklama

Podobné citáty

Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Reklama
Christian Morgenstern foto
Marcus Aurelius foto
Valeriu Butulescu foto
 Buddha foto
 Aristoteles foto
 Aristoteles foto

„Keď má rád niekto samotu, je to buď divé zviera, alebo boh.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Reklama
Anthelme Brillat-Savarin foto
Christian Morgenstern foto
Miroslav Válek foto
Reklama
Citát „Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“
Romano Guardini foto
Winston Churchill foto
Jean Paul foto
Ďalší