„Žiadne zviera neobdivuje iné zviera.“

— Blaise Pascal

Blaise Pascal photo
Blaise Pascal134
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kres... 1623 - 1662
Reklama

Podobné citáty

Valeriu Butulescu photo
Valeriu Butulescu photo
Reklama
Christian Morgenstern photo
Valeriu Butulescu photo
Marcus Aurelius photo
 Aristoteles photo
 Aristoteles photo

„Keď má rád niekto samotu, je to buď divé zviera, alebo boh.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

 Buddha photo
Reklama
Anthelme Brillat-Savarin photo
Milovan Vitezovič photo
Christian Morgenstern photo
Miroslav Válek photo
Reklama
Jean Paul photo
Arthur Schopenhauer photo
Winston Churchill photo
Ďalšie