„Žiadne zviera neobdivuje iné zviera.“

— Blaise Pascal

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal128
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kres... 1623 - 1662

Podobné citáty