Žiadne zviera neobdivuje iné zviera.

—  Blaise Pascal
Podobné citáty