Človek je zviera, ktoré urobilo kariéru.

—  Marcus Aurelius
Podobné citáty