„Na svete všetko poukazuje alebo na úbohosť človeka, alebo na milosrdenstvo Božie. Ukazuje alebo bezmocnosť človeka bez Boha, alebo silu človeka s Bohom.“

Blaise Pascal fotka
Blaise Pascal130
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kres... 1623 - 1662
Reklama

Podobné citáty

Edith Stein fotka
Edith Stein fotka

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Reklama
Aurelius Augustinus fotka
Helena Růžičková fotka
Blaise Pascal fotka

„Človek je vznešený tým, že vie o svojej úbohosti. Strom o svojej úbohosti nevie.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Romano Guardini fotka
Luigi Giussani fotka
Benedict J. Groeschel fotka

„Čím viac človeka priťahuje Boh, tým menej ho svet chápe.“

—  Benedict J. Groeschel americký františkánsky mních, kňaz, zakladateľ 1933 - 2014

Reklama
Aurelius Augustinus fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Ako je to naozaj: človek je jedným z omylov Boha, alebo je Boh jedným z omylov človeka?“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Hans Urs Von Balthasar fotka
Peter Gregor fotka
Reklama
Joachim Meisner fotka
Ján z Kríža fotka
  Konfucius fotka

„Chyby každého človeka ukazujú, kam patrí.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pred n. l.

Josef Čapek fotka

„Človek žiada od sveta všetko, od seba nič.“

—  Josef Čapek český maliar a spisovateľ 1887 - 1945