„Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.“

Témy
človek, boh
Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus157
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

 Terezie z Lisieux fotka
Joachim Meisner fotka
Reklama
Albert Camus fotka
Simone de Beauvoir fotka

„V určitom zmysle sa tajomstvo vtelenia opakuje v každej žene. Každé dieťa, ktoré sa narodí, je Boh, ktorý sa stal človekom.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Mladší Plinius fotka
Gaius Titus Petronius fotka

„Čo chcú bohovia, stane sa rýchlo.“

—  Gaius Titus Petronius rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica 27 - 66

Luigi Giussani fotka
Sun Tzu fotka
Reklama
Jan Amos Komenský fotka

„Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Jan Amos Komenský fotka

„Človek sa môže stať človekom iba výchovou.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Romano Guardini fotka
Jean Rostand fotka
Reklama
 Euripidés fotka
 Seneca fotka

„Žiadny múdry človek netrestá preto, že sa stala chyba, ale aby sa už nestala.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Sv. Ján Zlatoústy fotka
Immanuel Kant fotka