„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

— František Saleský

František Saleský foto
František Saleský116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622
Reklama

Podobné citáty

Sv. Ján Zlatoústy foto
 Ježíš Kristus foto
Reklama
Anatole France foto
Aurelius Augustinus foto
Marcus Tullius Cicero foto
Citát „Zem nepotrebuje nové kontinenty, ale nových ľudí.“
Charles Maurice de Talleyrand foto
 Svatý Tomáš Akvinský foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Reklama
Roy H. Williams foto
Sigmund Freud foto
William Shakespeare foto
Romano Guardini foto
Reklama
Immanuel Kant foto
Phil Bosmans foto
George Bernard Shaw foto
  Konfucius foto
Ďalší