„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

— František Saleský

František Saleský foto
František Saleský116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622
Reklama

Podobné citáty

 Ježíš Kristus foto
Aurelius Augustinus foto
Reklama
Anatole France foto
 Svatý Tomáš Akvinský foto
Miguel De Unamuno Y Jugo foto

„Aj diabol je anjelom.“

— Miguel De Unamuno Y Jugo španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936

Luciano De Crescenzo foto
Roy H. Williams foto
Reklama
Pablo Picasso foto

„Múdre je milovať anjelov, ale vychádzať i s čertami.“

— Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

George Bernard Shaw foto
Sigmund Freud foto
William Shakespeare foto
Reklama
John Fitzgerald Kennedy foto
Charles de Foucauld foto
Immanuel Kant foto
Romano Guardini foto
Ďalší