„Božie slovo počúvaj vždy zbožne a úctivo. Počúvaj ho v duchu viery, akoby práve vychádzalo z Božích úst. Dovoľ, aby slová a myšlienky padali na tvoju dušu a vnikli do nej. Rob si vážne predsavzatia podľa počutých myšlienok, aby semeno Božieho slova prinášalo v tvojom srdci mnohonásobnú úrodu.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
František Saleský fotka
František Saleský117
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622
Editovať

Podobné citáty

Ježíš Kristus fotka
Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II. fotka
Anton Srholec fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Ludwig Witthgenstein fotka
Maurice Blondel fotka
Søren Kierkegaard fotka

„Človeka navádzaj mlčať. Jedine tak môže počuť Božie Slovo.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Prisudzované výroky

Claude Houghton fotka
Mary Ward fotka
Edith Stein fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Thomas Alva Edison fotka
Karel Čapek fotka
Ján z Kríža fotka
Robert Lee Frost fotka
Helen Keller fotka

„Optimizmus je harmónia medzi ľudským a Božím duchom.“

—  Helen Keller americká autorka a politická aktivistka 1880 - 1968

Súvisiace témy