Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.

—  František Saleský



cesto dobro pokora láska ľudia cesta dokonalosť

Podobné citáty