„Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.“

— František Saleský

František Saleský foto
František Saleský116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Podobné citáty