Karl Barth citáty

Karl Barth foto

10   9

Karl Barth

Dátum narodenia: 10. máj 1886
Dátum úmrtia: 10. december 1968

Karl Barth bol nemecko-švajčiarsky teológ, ktorý je zakladateľom a hlavným priekopníkom a predstaviteľom dialektickej teológie. Nezmazateľne sa zapísal do dejín systematickej teológie a to predovšetkým svojou literárnou tvorbou, v ktorej len jeho Cirkevná dogmatika, predstavuje dielo počtom 10 tisíc strán. Tento teologický velikán 20. storočia osobne vyrastal pod vplyvom liberálnej teológie, ale v plynutí času a udalostí jeho vlastná cesta viedla iným smerom. K tomu mu dopomohla osobná kríza viery, ktorú prežil ako reformovaný kazateľ v zbore, otrasné udalosti prvej svetovej vojny ako aj ďalšie filozofické a teologické vplyvy, ktoré ho viedli k definitívnemu rozchodu so všetkými dôrazmi liberálnej teológie.


„Snáď anjeli, keď chcú vzdávať chválu Bohu, hrajú Bachovu hudbu, ale nie som si tým istý; avšak som si istý tým, že keď sú sami medzi sebou, hrajú Mozarta a vtedy ich aj Pán s potešením počúva.“

„Láska nekaldie otázky, láska dáva odpovede.“


„Láska musí mať stále pred očami to, čím sa vyznačuje spoločný manželský život, totiž oddanosť, výlučnosť a stálosť; a musí sa o to zreteľne a úprimne usilovať. Inak to nie je láska.“

„Ľudia však nikdy neboli dobrí, nie sú dobrí a ani nikdy nimi nebudú.“

„Dve veci mi ležia na srdci: Biblia a noviny. Biblia mi pomáha udržať kontakt s Bohom a noviny udržať kontakt so svetom.“

„Tešiť sa značí hľadať príležitosť odvďačiť sa.“

„Človek nemá svoju milosť vo vrecku. Nebola by to milosť, keby o ňu nebolo treba stále prosiť.“

„Boh je skrytou hlbinou, ale aj domovom na konci všetkých našich ciest.“


„Čítam staré modlitby, nie aby som sa opäť modlil, ale aby som sa nimi naučil modliť.“

„V podstate a v konečnom dôsledku je slobodný ten človek, ktorý sa už nemusí báť. Ten, kto vyznáva, už sa nemusí báť.“

„Laughter is the closest thing to the grace of God.“

„To clasp the hands in prayer is the beginning of an uprising against the disorder of the world.“


„Prayer without study would be empty. Study without prayer would be blind.“ Evangelical Theology: An Introduction

„Jesus does not give recipes that show the way to God as other teachers of religion do. He is Himself the way“

„The person who knows only his side of the argument knows little of that.“

„Take your Bible and take your newspaper, and read both. But interpret newspapers from your Bible.“

Podobní autori