„Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným.“

—  Konfucius

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 5. apríl 2021. História
Konfucius fotka
Konfucius131
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Podobné citáty

Immanuel Kant fotka
Julian Tuwim fotka
Fjodor Michajlovič Dostojevskij fotka
George Bernard Shaw fotka
Milan Kundera fotka

„Osoba, ktorá túži opustiť miesto, kde žije, je nešťastná osoba.“

—  Milan Kundera český spisovateľ, autor českej a francúzskej literatúry 1929

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Seneca fotka

„Neverte, že človek sa môže stať šťastným nešťastím druhých.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Bertolt Brecht fotka
Sacha Guitry fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Keby manželia spolu nežili, bolo by viac šťastných manželstiev.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Gesualdo Bufalino fotka

„Niekedy sa stane, že sa na okamih cítime šťastní. Nepodliehajme panike - za chvíľu to prejde.“

—  Gesualdo Bufalino taliansky spisovateľ 1920 - 1996

Varianta: Občas sa stáva, že sa na minútu cítime šťastní. Nedajte sa strhnúť panikou: trvá to len chvíľku a prejde to.

Michel De Montaigne fotka

„Tomu, čo potrebujeme, nás najlepšie učia prírodné zákony.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Anatole France fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Albert Einstein fotka
Jean de La Bruyere fotka

„Treba sa smiať skôr, ako budete šťastní, pretože by sa vám mohlo stať, že zomriete a nezasmejete sa.“

—  Jean de La Bruyere francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Jean de La Bruyere fotka

Súvisiace témy