„Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným.“

  Konfucius fotka
Konfucius118
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

Bob Dylan fotka

„Aby ste žili mimo zákona, musíte byť úprimní.“

—  Bob Dylan americký skladateľ, hudobník, spisovateľ a výtvarník 1941

Original: To live outside the law, you must be honest.
Mahátma Gándhí fotka
Reklama
Giordano Bruno fotka
 Aristoteles fotka

„Len štát, v ktorom sú si všetci rovní pred zákonom, môže byť naozaj silný.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Bernard Fontenelle fotka
Georg Wilhelm Friedrich Hegel fotka
Albert Einstein fotka

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Wim Wenders fotka

„Okrem lásky nie je nič, kvôli čomu by stálo za to žiť.“

—  Wim Wenders nemecký filmový režisér, dramatik, scenárista, fotograf a filmový producent 1945

Reklama
Mahátma Gándhí fotka
John Galsworthy fotka
Jan Amos Komenský fotka
Pierre Corneille fotka
Reklama
Jean Jacques Rousseau fotka
Johannes Robert Becher fotka
Samuel Butler fotka
Arthur Clarke fotka

„Žiť len preto, aby človek žil, to je dosť málo. Život musí obsahovať hodnoty, pre ktoré stojí za to žiť.“

—  Arthur Clarke britský spisovateľ sci-fi, vedeckej literatúry, vynálezca, podmorský prieskumník 1917 - 2008

Ďalšie