„Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.“

—  Konfucius

Témy
tma
  Konfucius foto
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Tomáš Janovic foto

„Treba veľa tmy, kým ľuďom začne svitať.“

— Tomáš Janovic slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937

Marcus Fabius Quintilianus foto
Reklama
Bertolt Brecht foto
 Erasmus Rotterdamský foto

„Prines svetlo a tma zmizne sama od seba.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1469 - 1536

Mignon McLaughlin foto
 Šalamoun foto
Reklama
Katarína Sienská foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Albert Einstein foto

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Reklama
Sigrid Undset foto
Laco Novomeský foto
Svatopluk Čech foto
Ďalší