Dánske príslovia

„Plášť lásky najväčšmi hreje vtedy, keď je futrovaný žiarlivosťou.“

„Ľahké je bremeno, ktoré nesie niekto cudzí.“


„Hluchý manžel a slepá manželka budú vždy tvoriť šťastný pár.“

„Môžeš koňa priviesť k vode, ale ho neprinútiš napiť sa z nej!“

„Musia to byť silné nohy, ktoré majú uniesť dobré dni.“

„Láska je jednooká, ale nenávisť je celkom slepá.“

„Komu sa núka prasa, má mať pripravené vrece.“

„Somár, ktorý nesie veľa kníh, nie je ešte učený.“


„Starý dom má tmavé okná.“

„Šťastie sa zastaví pri dverách a opýta sa, či je za nimi rozvaha.“

„Zlato je bezruké, ale zmocní sa všetkého.“

„Stará vetva praskne ak ju chcete ohnúť.“


„Starí zle chodia, ale radia dobre.“

„Starý konár praská, keď sa má ohnúť.“

„Šťastie a dúhu nikdy nevidíme nad sebou, vždy len nad hlavami iných.“

„Cesta do priateľovho domu nie je nikdy dlhá.“