Konfucius citáty strana 2


„Múdrosť je priznanie si toho, čo viem, že to viem a toho, čo neviem, že to neviem.“

„Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra“


„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.“

„Človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet.“

„Lepšia je ťažká práca ako nečinnosť.“

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“

„Kto veľa hovorí, zriedka uskutočňuje svoje slová. Múdry človek sa vždy bojí, aby jeho slová nepredstihovali jeho skutky.“

„Céder a borovica ani v krutých mrazoch nestratia svoju zeleň.“


„Žena sa za svojho života podriaďuje trom mužom: v detstve otcovi, v zrelej veku svojmu muži a v starobe svojmu synovi. Beda žene, ktorá sa tomu vzoprie.“

„Ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie.“

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“

„Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať.“


„Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta.“

„Ohľaduplnosťou nič nestratíš.“

„Netrápi ma to, že o mne ľudia nevedia, ale trápi ma to, že ja neviem nič o človeku.“

„Ušľachtilý človek si je vedomý iba spravodlivosti. Malý človek len svojich záujmov.“

Podobní autori