„Náš najväčší úspech nespočíva v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy sa zase pozdvihneme, kedykoľvek padneme.“

—  Konfucius

Posledná aktualizácia 10. október 2021. História
Konfucius fotka
Konfucius160
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Podobné citáty

Oliver Goldsmith fotka
Konfucius fotka
Walt Whitman fotka
Miroslav Válek fotka

„Rád by som bol, keby si bola ráno iskrou,
aby si mi vždy, keď svitá, padla do oka.“

—  Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

Dotyky - S hlavou v ohni

František Saleský fotka
Thomas Alva Edison fotka
Ambrose Bierce fotka
Gaius Titus Petronius fotka

„Jablko nepadne ďaleko od stromu.“

—  Gaius Titus Petronius rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica 27 - 66

Súvisiace témy