„Naša najväčšia sláva nespočíva v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy, keď padneme, vstaneme.“

Originál

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

Varianta: Our greatest glory consists not in never falling, but in rising every time we fall.
Zdroj: The Citizen of the World, Or, Letters from a Chinese Philosopher, Residing in London, to His Friends in the Country, by Dr. Goldsmith

Posledná aktualizácia 29. jún 2021. História
Oliver Goldsmith fotka
Oliver Goldsmith14
1728 - 1774

Podobné citáty

Konfucius fotka
Konfucius fotka
Aurelius Augustinus fotka
Marcus Aurelius fotka
Walt Whitman fotka
Miroslav Válek fotka

„Rád by som bol, keby si bola ráno iskrou,
aby si mi vždy, keď svitá, padla do oka.“

—  Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

Dotyky - S hlavou v ohni

František Saleský fotka
Ambrose Bierce fotka
Gaius Titus Petronius fotka

„Jablko nepadne ďaleko od stromu.“

—  Gaius Titus Petronius rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica 27 - 66

Súvisiace témy