„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

—  Konfucius

  Konfucius foto
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Charles Bukowski foto
Citát „Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“
 Seneca foto
Reklama
Chalíl Džibrán foto
  Konfucius foto
 Voltaire foto
Napoleon Bonaparte foto
Honoré De Balzac foto
  Konfucius foto
Reklama
Marcus Porcius Cato censorius foto
Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte foto
F. Scott Fitzgerald foto
Reklama
Charles de Gaulle foto
François de La  Rochefoucauld foto
Pablo Picasso foto
Honoré De Balzac foto
Ďalší