„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

—  Konfucius

  Konfucius photo
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Citát „Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“
 Seneca photo
Charles Bukowski photo
Reklama
Chalíl Džibrán photo
  Konfucius photo
  Konfucius photo
Napoleon Bonaparte photo
Marcus Porcius Cato censorius photo
Napoleon Bonaparte photo
Reklama
Napoleon Bonaparte photo
F. Scott Fitzgerald photo
 Voltaire photo
Pablo Picasso photo
Reklama
Honoré De Balzac photo
  Konfucius photo
Marcus Aurelius photo
Honoré De Balzac photo
Ďalšie