„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

—  Konfucius

  Konfucius foto
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Charles Bukowski foto
 Seneca foto
Reklama
  Konfucius foto
Charles de Gaulle foto
Napoleon Bonaparte foto
F. Scott Fitzgerald foto
  Konfucius foto
Viktor Frankl foto
Reklama
  Konfucius foto
Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte foto
Chalíl Džibrán foto
Reklama
Pablo Picasso foto
Alexander Sergejevič Puškin foto
Alfred Leslie Rowse foto
Ďalší