„Mám osobné ambície žiť svoj život čestne a ctiť pravú lásku, ktorú som mal, a tiež ľudí, ktorých som mal okolo mňa. Chcem zostať plný nádeje, aj keď sa obávam aj dôvodu, prečo vôbec žijeme.“

Originál

I have a personal ambition to live my life honestly and honor the true love that I’ve had and also the people I’ve had around me. I want to stay hopeful, even though I get scared about why we’re even alive at all.

Daily Mail (25 January 2012)

Posledná aktualizácia 5. október 2020. Histórie
Lana Del Rey fotka
Lana Del Rey1
americká speváčka-skladateľka 1985

Podobné citáty

Citát „Mám len jednu ambíciu. Mám len jednu vec, ktorú naozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vidieť ľudí spoločne žiť: čiernych, bielych, Číňanov, každého - to je všetko.“
Bob Marley fotka
Robert Fulghum fotka
Vlado Javorský fotka
Francesco Petrarca fotka
Julie Andrews fotka

„Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako ľudia múdri a premýšľaví.“

—  Julie Andrews britská filmová a divadelná herečka, speváčka, divadelná režisérka a tanečníčka 1935

Prisudzované výroky

Marcus Tullius Cicero fotka
Cyril Northcote Parkinson fotka
Charles de Montesquieu fotka
Paulo Coelho fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Eleanor Roosevelt fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Jonathan Swift fotka
Epikúros ze Samu fotka

„Nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo.“

—  Epikúros ze Samu staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Jane Austen fotka
Konfucius fotka
Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
Che Guevara fotka

„Nemôžeme si byť istí, či máme dôvod žiť, kým zaň nie sme ochotní zomrieť.“

—  Che Guevara argentínsko-kubánsky lekár a marxistický revolucionár 1928 - 1967

Viktor Frankl fotka

Súvisiace témy