Konfucius citáty strana 3


„Ak človek dokáže vládnuť sám sebe, potom dokáže bez najmenších ťažkostí vládnuť aj štátu.“

„Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.“


„Ži v priateľstve s najcnostnejšími.“

„Ušľachtilý človek si je istý svojím konaním, a preto sa môže nechať životom spokojne uchlácholiť, malý človek sa jednostaj za niečím pachtí, a preto je neustále hašterivý!“

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

„Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí práci a priateľstvo, starí mier a pokoj.“

„Povedz mi, aká bola tvoja minulosť a ja ti poviem, aká bude tvoja budúcnosť.“

„Zlo môže byť vylúčené iba dobrom.“


„U vdovy je vždy lepšie byť tým druhým ako tým prvým manželom.“

„Len ten, kto ľudskosť nezaprel, môže posudzovať iných.“

„Ešte som sa nestretol s človekom, ktorý by dokázal vidieť svoje chyby a sám pred sebou sa z nich obviniť.“

„Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť sa podobá potešeniu z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.“


„Šľachetný človek je spokojne veselý, nešľachetný je stále mrzutý.“

„Bohov si vážim, ale držím sa od ních čo najďalej.“

„Ešte som nestretol človeka, ktorý by bol v čnosti taký krásny ako v tvári.“

„Buď vždy pozorný k tomu, čo robíš, a nič nepokladaj za nevhodné svojej pozornosti.“

Podobní autori