„Za starých čias muž udržal na uzde svoje slová, bojac sa hanby, že by s nimi nemohol udržať krok.“

—  Konfucius

  Konfucius foto
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Citát „Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“
Mahátma Gándhí foto

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Jeremy Bentham foto
Reklama
  Konfucius foto
  Konfucius foto
Benjamin Barber foto
Helen Rowland foto
 Seneca foto
Reklama
Francois Mauriac foto
 Seneca foto
Georges Clemenceau foto
Warren Buffet foto
Reklama
Walther von der Vogelweide foto
 Aristoteles foto

„Uloviť manžela je umenie. Udržať si ho je pevná práca.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Benjamin Franklin foto

„Priateľovi rob dobre, aby si si ho udržal, a nepriateľovi, aby si ho získal.“

— Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

 Platón foto

„Vedomosti získané na základe donútenia sa neudržia na mysli.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pr. n. l.

Ďalší