„Za starých čias muž udržal na uzde svoje slová, bojac sa hanby, že by s nimi nemohol udržať krok.“

—  Konfucius

  Konfucius foto
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Podobné citáty

Citát „Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“
Mahátma Gándhí foto

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

  Konfucius foto
  Konfucius foto
Jeremy Bentham foto
Benjamin Barber foto
Napoleon Bonaparte foto

„Od geniálneho po smiešne je iba krok.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Georges Clemenceau foto
 Seneca foto
Helen Rowland foto
Elton John foto
François de La  Rochefoucauld foto
Ben Stein foto
Ernst Jünger foto
Josef Stalin foto

„Ani krok späť! Tak teraz musí znieť naše heslo.“

— Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1878 - 1953

Tomáš Baťa foto
Ďalší