„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“

  Konfucius fotka
Konfucius118
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Gabriel Laub fotka
Reklama
Giovanni Bosco fotka

„Nestačí chlapcov milovať, treba, aby aj oni vedeli, že ich milujete.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Dušan Radovič fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Christian Morgenstern fotka
Vincent de Paul fotka
Reklama
Chiara Lubich fotka
Giovanni Battista Basile fotka
 Aristoteles fotka
Dino Basili fotka
Reklama
Georgia O'Keeffová fotka

„Nestačí byť pekný v živote. Musíš mať nervy.“

—  Georgia O'Keeffová americká maliarka 1887 - 1986

Original: It's not enough to be nice in life. You've got to have nerve.
Vlado Javorský fotka
 Platón fotka
Ďalšie