„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

  Konfucius fotka
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

  Konfucius fotka
Reklama
  Konfucius fotka
Citát „Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“
Francois Mauriac fotka
Eduard George Bulwer-Lytton fotka
William Blake fotka

„Cesta výstrednosti vedie do paláca múdrosti.“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

Stanisław Jerzy Lec fotka
Reklama
čingiz Ajtmatov fotka
T.B. Joshua fotka
 Dalajláma fotka
 Avicenna fotka
Reklama
Mahátma Gándhí fotka

„Cesta mieru je cestou pravdy.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Mark Dzirasa fotka
Dag Hammarskjöld fotka