„Múdrosť možno dosiahnuť : 1. skúsenosťou to je cesta najťažšia 2. napodobňovaním to je cesta najľahšia 3.premyslanim to je cesta najušľachtilejšia.“

Reklama

Podobné citáty

  Konfucius fotka
  Konfucius fotka

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.
Prisudzované výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Reklama
 Dalajláma fotka
  Konfucius fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Citát „Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“
Francois Mauriac fotka

„Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“

—  Francois Mauriac francúzsky autor 1885 - 1970
Prisudzované výroky

Eduard George Bulwer-Lytton fotka
William Blake fotka

„Cesta výstrednosti vedie do paláca múdrosti.“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

 Avicenna fotka
Mark Dzirasa fotka
Albert Camus fotka
Mark Twain fotka
Benjamin Franklin fotka

„Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790
Prisudzované výroky

Ján z Kríža fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“