„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“

  Konfucius fotka
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

  Konfucius fotka
Reklama
  Konfucius fotka
 Dalajláma fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Citát „Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“
Francois Mauriac fotka
Eduard George Bulwer-Lytton fotka
William Blake fotka

„Cesta výstrednosti vedie do paláca múdrosti.“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

Reklama
 Avicenna fotka
Mark Dzirasa fotka
Albert Camus fotka
Mark Twain fotka
Reklama
Benjamin Franklin fotka

„Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Ján z Kríža fotka
čingiz Ajtmatov fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka