Giovanni Bosco citáty

Giovanni Bosco foto

69   34

Giovanni Bosco

Dátum narodenia: 16. august 1815
Dátum úmrtia: 31. január 1888
Ďalšie mená: San Giovanni Bosco, Giovanni Melchiorre Bosco, Giovanni Melchior Sv. Bosco

Svätý Ján Bosco bol kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

Citáty Giovanni Bosco


„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“

„Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť.“


„Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.“

„Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom vášho života.“

„Iba dobré skutky sú opravdivým bohatstvom, ktoré nám pripravuje miesto v nebi.“

„O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.“

„To najlepšie, čo môžeme urobiť na svete, je robiť dobro, byt" veselý a nechať čvirikať vrabcov.“

„Boh mladých miluje a očakáva od nich mnohé dobré diela, pretože sú vo veku jednoduchosti, pokory, nevinnosti.“


„Námaha je ľahká iba tomu, kto pracuje s láskou.“

„K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.“

„Ak nemiluješ toho, kto ťa miluje, aspoň si ho váž viac ako seba!“

„Pri napomínaní nech ti nikdy nechýba láska a trpezlivosť. Nech každý z tvojho počínania a z tvojich slov vidí, že hľadáš dobro duší.“


„Staňme sa svätými, ak chceme, aby o nás hovoril svet.“

„Kňaz umiera alebo od práce, alebo od neresti.“

„Aby sme boli v mieri s Bohom a s blížnym, najprv musíme byť v mieri sami so sebou.“

„Záhaľka je najväčším nepriateľom, s ktorým musíš stále bojovať.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 69 citátov