„Pane, nemiluje ťa dosť ten, kto miluje ešte niečo na zemi a nemiluje to pre teba.“

Témy
zem
Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus157
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Angelus Silesius fotka
Angelus Silesius fotka
Reklama
Michel Quoist fotka
Charles de Foucauld fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Francois Fénelon fotka
Janko Jesenský fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Chiara Lubich fotka
Karel Čapek fotka
Milan Rúfus fotka

„Dar, Nebo, Zem len teba chcem. Ľúbim ťa úprimne, naveky buď pri mne.“

—  Milan Rúfus slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 - 2009

John Fitzgerald Kennedy fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Marie Curie-Skłodowská fotka