„Svet sa mení: Maďari Slovákov na dolnej zemi asi milovali. Lebo asimilovali.“

—  Ján Ráb
Reklama

Podobné citáty

Reklama
Albert Schweitzer fotka
 Lao-c' fotka
André Brie fotka
Milan Kundera fotka

„Skepsa nemení svet na ničotu. Skepsa premieňa svet na otázky.“

—  Milan Kundera český spisovateľ, autor českej a francúzskej literatúry 1929

Reklama
Angelus Silesius fotka
Václav Bělohradský fotka

„Práca nie je akákoľvek činnosť, ale len tá, ktorá mení svet.“

—  Václav Bělohradský český filozof, spisovateľ, profesor, sociológ, univerzitný pedagóg a vedecky orientovaný spisovateľ 1944

Paul Éluard fotka
Aurelius Augustinus fotka
Reklama
Angelus Silesius fotka
William Shakespeare fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Anatole France fotka