„Kto trpí, nesmie sa diviť, ak má k rúhaniu bližšie než k slovu ´staň sa´. Musí však všetkými silami veriť, že Ježiš Kristus mu jedného dňa pomôže nielen k tomu, aby pochopil, ale aj aby povedal áno, aby tak utrpenie slúžilo na jeho vlastnú spásu a na spásu sveta.“

Posledná aktualizácia 8. júl 2019. Histórie
Michel Quoist fotka
Michel Quoist47
francúzsky spisovateľ 1921 - 1997

Podobné citáty

Chiara Lubich fotka
William Faulkner fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Edith Stein fotka

„Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Prisudzované výroky

Albert Camus fotka
Alfred Delp fotka
Anthony de Mello fotka
Ján Pavol II. fotka
Edith Stein fotka
Edith Stein fotka
William Somerset Maugham fotka
Tereza z Avily fotka

„Rozhodnosť a statočnosť je nutná k získaniu spásy.“

—  Tereza z Avily rímskokatolícka svätica 1515 - 1582

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: HRBATA, Josef.: Perly a chéb. Český Těšín: Cor Jesu: 1991, str. 383. ISBN 80-900746-1-8

Martin Luther fotka

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen slová a skutky zlých ľudí, ale aj hrozivé mlčanie dobrých.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Martin Luther King fotka

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale tiež strašné mlčanie dobrých.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Christian Sloidarity International, 4/2007, s.13

Thomas Merton fotka

„Moja spása spočíva v tom, že načúvam a odpovedám.“

—  Thomas Merton kňaz a autor 1915 - 1968

Prisudzované výroky

Carlo Carretto fotka
Klaus Hemmerle fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Seneca fotka

„Začiatkom spásy je byť si vedomý priestupku.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Súvisiace témy