„Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“

—  Antoine de Saint-Exupéry, Prisudzované výroky
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry143
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Citát „Láska je maják, čo hľadí z diaľky vždy pevne búrkam v ústrety.“
William Shakespeare fotka
William H. Gates fotka
John Green fotka
Carlo Carretto fotka
Bernard z Clairvaux fotka
Terezie z Lisieux fotka
Voltaire fotka
Fulton J. Sheen fotka
Albert Camus fotka
Alain fotka
Abbé Pierre fotka
Carlo Carretto fotka
Sókratés fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x