„Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry142
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944
Reklama

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Citát „Láska je maják, čo hľadí z diaľky vždy pevne búrkam v ústrety.“
William Shakespeare fotka
William H. Gates fotka
John Green fotka
Carlo Carretto fotka
Reklama
Bernard z Clairvaux fotka
 Voltaire fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Fulton J. Sheen fotka
Reklama
Albert Camus fotka
 Alain fotka
Abbé Pierre fotka
 Sókratés fotka
Ďalšie