„Láska nie je to, keď hľadíme jeden na druhého, ale keď obaja hľadíme tým istým smerom.“

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry143
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Citát „Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Citát „Láska je maják, čo hľadí z diaľky vždy pevne búrkam v ústrety.“
William Shakespeare fotka
William H. Gates fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Carlo Carretto fotka
Abbé Pierre fotka
Auguste Comte fotka
Aurelius Augustinus fotka
Citát „Milujte jeden druhého, ale nerobte z lásky väzenie!“
Chalíl Džibrán fotka

„Milujte jeden druhého, ale nerobte z lásky väzenie!“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Heinrich Heine fotka
Stendhal fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
Edith Stein fotka

„Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzdávaní sa jeden druhému.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Prisudzované výroky

Klaus Hemmerle fotka
Phil Bosmans fotka
Pau del Rosso fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x