„Priateľstvo poznám podľa toho, že nikdy nemôže byť sklamané a pravú lásku podľa toho, že nikdy nemôže byť podvedená.“

— Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry149
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944
Reklama

Podobné citáty

Charles Caleb Colton foto
Jane Austen foto
Reklama
Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort foto
François de La  Rochefoucauld foto
Friedrich Nietzsche foto
František Palacký foto

„Čo z pravej lásky vyviera, nikdy nevyschýna.“

— František Palacký český archivár, filozof, historik, publicista, autor politických a vedeckých diel 1798 - 1876

Reklama
Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Franz Grillparzer foto
 Molière foto
Abel Bonnard foto

„Láska môže zomrieť na pravdu, priateľstvo na lož.“

— Abel Bonnard francúzsky spisovateľ, esejista, básnik a politik 1883 - 1968

Reklama
 Seneca foto
Josef Václav Sládek foto
 Svatý Tomáš Akvinský foto

„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Jean de La Bruyere foto
Ďalší