„Priateľstvo poznám podľa toho, že nikdy nemôže byť sklamané a pravú lásku podľa toho, že nikdy nemôže byť podvedená.“

— Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Podobné citáty