„Zodpovednosť: to, čo druhí majú niesť na svojich pleciach.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Julian Tuwim fotka
Julian Tuwim73
poľský básnik 1894 - 1953
Editovať

Podobné citáty

Sv. Ján Zlatoústy fotka
Søren Kierkegaard fotka
Napoleon Bonaparte fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Ivan Gašparovič fotka
Dalajláma fotka
Ferenc Móra fotka
Mircea Eliade fotka

„Zodpovednosť za toleranciu spočíva na tých, ktorí majú širší rozhľad.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Erich Fromm fotka
Henri Troyat fotka
František z Assisi fotka

„Kto prestal milovať, nemá už síl niesť ďalej bremeno.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Erin Brockovich fotka

„Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe.“

—  Erin Brockovich americká spisovateľka, novinárka a právnička

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Albert Einstein fotka
Pavel Kosorin fotka
Jean de La Bruyere fotka
Peter Gregor fotka

„Neberiem zodpovednosť: Neberiem zodpovednosť, taký je predsa život! Povedala Smrť.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Jan Patočka fotka

„História nie je pohľad, ale zodpovednosť.“

—  Jan Patočka český esejista a filozof 1907 - 1977

Prisudzované výroky

Súvisiace témy