Nové citáty

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Rana bičom pôsobí modrinu, ale rana jazykom drtí kosti. (Marginálie)“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Kto sa aspoň sokrát nepristihol, ako sa dopúšťa zlého a hlúpeho skutku len a len preto, že vie, že nemá? (Čierny kocúr, The Black Cat - August 19, 1843)“


Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Tí, ktorí snívajú cez deň, poznávajú mnohé z toho, čo uniká snivcom len nočným. (Eleonóra, Leonore - 1843)“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Byť pochovaný zaživa patrí nesporne k tým najstrašnejším mukám, aké môžu byť udelené úbohým smrteľníkom. (Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844)“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Rozhranie medzi životom a smrťou býva nepatrné, matné. Kto môže povedať, kde jeden končí a kde ďalší začína? (Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844)“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Sú isté námety, ktorých pútavosť je strhujúca, a predsa sú príliš hrozne pre beletristicke spracovanie. (Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844)“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Smrť sa blíži a tieň, ktorý je jej predzvesťou mäkko obostiera moju dušu. Kráčajúc chmúrnym údolím prahnem po účasti mojich blížnych (William Wilson - 1839)“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Každého boha zabil čas, zabije aj vášho.“


Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 10
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 – 1849
„Všetko, čo vidíme alebo súdime, je obyčajný sen v sne.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„[Nenosím] vo svojej hlave takéto informácie nakoľko ich možno ľahko vyčítať z kníh. [... ] Hodnota vysokoškolského vzdelania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť. (v reakcii na to, že nevedel povedať z hlavy rýchlosť zvuku)“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Nie som nemeckým občanom ani neverím v nič, čo by mohlo byť označené ako „židovská viera“. Ale som Židom a som rád, že patrím medzi Židov, hoci to v žiadnom prípade nepokladám za výsledok svojej voľby. (list Ústrednému zväzu nemeckých občanov židovskej viery (nem. Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens), 3. apríl 1920)“

Miyamoto Musashi foto
Miyamoto Musashi 1
1585 – 1645
„Musíš pochopiť to, že je tu viac než len jedna cesta na vrchol hory.“


Andrej Danko foto
Andrej Danko 8
politik 1974
„Národná rada môže prijať čokoľvek, aj to, že sa má zemeguľa točiť opačne, a môže to byť publikované v zbierke Slovenska, zákonov Slovenska.“

Andrej Danko foto
Andrej Danko 8
politik 1974
„A preto ja dnes hovorím, že je najvyšší čas si naliať čistú vodu a povedať si, že áno, máme záujem tento problém v spoločnosti riešiť.“

Andrej Danko foto
Andrej Danko 8
politik 1974
„Národná rada môže konať len v zmysle zákona, takáto kompetencia Národnej rade dané nie.“

Andrej Danko foto
Andrej Danko 8
politik 1974
„Hľadám riešenia aj tohto problému, ktorého som zdedil.“