Náhodný citát

Claude Houghton foto
Claude Houghton 49
britský románopisec 1889 – 1961
„Božie meno je obyčajne späté s myšlienkou na smrť.“
Ďalší citát →