Náhodný citát

Orison Swett Marden foto
Orison Swett Marden 33
americký spisovateľ 1850 – 1924
„Šťastie a úspech sú nescudziteľným právom každého človeka.“
Ďalší citát →