Náhodný citát

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero439
rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.
„Nijaké obdobie ľudského života, či už občianskeho alebo osobného, verejného alebo súkromného, či vo vzťahu k sebe alebo k iným, sa nemôže obísť bez nejakej povinnosti, a práve v zachovávaní povinnosti spočíva čestné konanie, tak ako v ich zanedbávaní zas nečestné.“
Ďalší citát →