Náhodný citát

Johann Heinrich Pestalozzi fotka

„Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok.“

—  Johann Heinrich Pestalozzi švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827

Ďalší citát →