„Pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie. Nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme pociťovali zodpovednosť.“

— Gilbert Keith Chesterton

Gilbert Keith Chesterton photo
Gilbert Keith Chesterton90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936
Reklama

Podobné citáty

George Bernard Shaw photo
 Sókratés photo
Reklama
Viktor Frankl photo
 Tereza z Avily photo
Zdenka Schelingová photo
Marcus Aurelius photo
Jan Neruda photo

„Tu sme len chvíľku, ale v knihách žijú naše myšlienky dlhý čas.“

— Jan Neruda český básnik, divadelný kritik, publicista a spisovateľ 1834 - 1891

Gene Roddenberry photo
Reklama
Sv. Ján Zlatoústy photo
Martin Buber photo
Alfred Hitchcock photo
Tomáš Garrigue Masaryk photo
Reklama
 Dalajláma photo
Jan Patočka photo
Henri Troyat photo
Henry Louis Mencken photo
Ďalšie