„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity

Podobné citáty