Láska dokáže život ľudí rozveseliť, ak oni dokážu lásku a život brať vážne.

—  Ernst Fischer
Podobné citáty