„Váš nepriateľ a priateľ spolupracujú na tom, aby ranili vaše srdce. Jeden vás ohovára a ten druhý vám tie ohováračky donáša.“

—  Mark Twain
Mark Twain fotka
Mark Twain148
americký autor a humorista 1835 - 1910
Reklama

Podobné citáty

Zdeňka Ortová fotka
 Aristoteles fotka

„Protijedom pre päťdesiatich nepriateľov je jeden priateľ.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Reklama
Jonathan Swift fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Richard Adams fotka

„Moje srdce sa pripojilo k Tisíc, lebo môj priateľ dnes prestal bežať.“

—  Richard Adams 1920

Original: My heart has joined the Thousand, for my friend stopped running today.
Jan Neruda fotka

„Satirici majú vždy dobré srdce a úprimne sa čudujú, že majú toľko nepriateľov.“

—  Jan Neruda český básnik, divadelný kritik, publicista a spisovateľ 1834 - 1891

Honoré De Balzac fotka
Reklama
Arthur Schopenhauer fotka
Mircea Eliade fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Blaise Pascal fotka

„Ľudia nemajú srdce; nemohli by sme si z nich urobiť priateľov.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Reklama
Anselm Osb Grün fotka
 Ján Pavol I. fotka
 Matka Tereza fotka
Osamu Tezuka fotka

„Môj učiteľ raz povedal, že každý človek čelí počas svojho života siedmim nepriateľom. Choroba, hlad, zrada, závisť, chamtivosť, staroba a potom smrť ...“

—  Osamu Tezuka 1928 - 1989

Original: My teacher said once that every man faces seven enemies in his lifetime. Sickness, hunger, betrayal, envy, greed, old age, and then death...
Ďalšie