„Medzi priateľmi môžete nájsť práve tých najväčších zradcov.“

Jaroslav Hašek fotka
Jaroslav Hašek15
slovenský humorista, satirik, spisovateľ a anarchista 1883 - 1923
Reklama

Podobné citáty

  Konfucius fotka
Osamu Tezuka fotka

„Môj učiteľ raz povedal, že každý človek čelí počas svojho života siedmim nepriateľom. Choroba, hlad, zrada, závisť, chamtivosť, staroba a potom smrť ...“

—  Osamu Tezuka 1928 - 1989

Original: My teacher said once that every man faces seven enemies in his lifetime. Sickness, hunger, betrayal, envy, greed, old age, and then death...
Reklama
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Ak nájdeš priateľa, nájdeš svoje druhé ja.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

André Gide fotka
Eugéne Delacroix fotka
Howard Phillips Lovecraft fotka

„Od tých najväčších hrôz hrôzy je len zriedka chýba.“

—  Howard Phillips Lovecraft 1890 - 1937

Original: From even the greatest of horrors irony is seldom absent.
Jean Paul fotka
Reklama
 Zénón z Kitia fotka

„Priateľ je druhé ja.“

—  Zénón z Kitia staroveký grécky filozof -334 - -263 pred n. l.

Henry Adams fotka

„Priatelia sa rodia, nie robia.“

—  Henry Adams novinár, historik, akademik, románopisec 1838 - 1918

Tomáš Janovic fotka

„Nepriateľ nespí? Aspoň sa nevyspí.“

—  Tomáš Janovic slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937

Reklama
Jules Renard fotka
Paul Valéry fotka

„Všetci naši nepriatelia sú smrteľní. Lenže kedy...“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Charles Caleb Colton fotka
Ďalšie