„Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 5. september 2021. História
Mária Rázusová-Martáková fotka
Mária Rázusová-Martáková2
slovenská spisovateľka 1905 - 1964

Podobné citáty

Joseph Joubert fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Niektoré knihy sa zdajú byť napísané nie preto, aby sa čitateľ z nich učil, ale aby sa pochopilo, že autor niečo vedel.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Will Rogers fotka
Citát „Či nezničím svojich nepriateľov, keď si z nich urobím priateľov?“
Abraham Lincoln fotka
Claude Adrien Helvétius fotka

„Aby sme milovali ľudí, musíme od nich málo očakávať.“

—  Claude Adrien Helvétius francúzsky filozof 1715 - 1771

Varianta: Ak máte milovať ľudí, musíte od nich očakávať len málo.

Seneca starší fotka
Blaise Pascal fotka

„Ľudia nemajú srdce; nemohli by sme si z nich urobiť priateľov.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Truman Capote fotka
Bódhidharma fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Epikúros ze Samu fotka
Emily Dickinson fotka
Joseph Brodsky fotka

„Sú horšie zločiny ako pálenie kníh. Jedným z nich je nečítať ich.“

—  Joseph Brodsky ruský a americký básnik a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1940 - 1996

George Bernard Shaw fotka
Citát „Keď nás priatelia opustia, nájdeme na nich samé zlé vlastnosti.“
François de La  Rochefoucauld fotka

„Keď nás priatelia opustia, nájdeme na nich samé zlé vlastnosti.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Citát „Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem.“
Carlo Goldoni fotka

Súvisiace témy