„Nech priateľstvo nemá iný cieľ ako prehĺbenie ducha.“

Originál

Let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit.

Posledná aktualizácia 4. september 2021. História
Chalíl Džibrán fotka
Chalíl Džibrán46
libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Podobné citáty

Aristoteles fotka

„Hlavným cieľom politiky je vytvoriť priateľstvo medzi ľuďmi.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Marcus Tullius Cicero fotka
Brooks Adams fotka
Bruce Lee fotka
Michel De Montaigne fotka

„Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Prisudzované výroky

Benjamin Mays fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Albert Camus fotka
Martin Luther fotka
Henry Adams fotka
Ivan Alexejevič Bunin fotka
Viktor Frankl fotka
Anthony Robbins fotka
Baltasar Gracián fotka
Angelo d'Arrigo fotka
Erich Maria Remarque fotka

Súvisiace témy