„Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem.“

— Carlo Goldoni

Carlo Goldoni foto
Carlo Goldoni16
taliansky dramatik a libretista 1707 - 1793

Podobné citáty

Mircea Eliade foto
Henri Troyat foto
 Rizámí foto
Umberto Eco foto

„Aj je pravý nepriateľ príliš silný, je potrebné nájsť si slabšieho.“

— Umberto Eco taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec 1932 - 2016

 Voltaire foto

„Nepriateľom dobrého je lepšie.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Abraham Lincoln foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
William Blake foto

„Ľahšie je odpustiť nepriateľovi ako priateľovi.“

— William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

 Ezop foto

„Vierolomný priateľ je horší, než nepriateľ.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pr. n. l.

 Zénón z Kitia foto

„Priateľ je druhé ja.“

—  Zénón z Kitia staroveký grécky filozof -334 - -263 pr. n. l.

Maximus Valerius foto
Francis Bacon foto

„Najhoršia samota je zostať bez úprimných priateľov.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Ten, kto nemá úprimných nepriateľov, je vlastne sirota.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Antoine de Saint-Exupéry foto
Ďalší