Vzdialenosť nezabráni priateľstvu, môže len obmedziť jeho intenzitu.

—  Sókratés
Podobné citáty