„Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.“

Martin Luther King fotka
Martin Luther King22
americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií o... 1929 - 1968
Reklama

Podobné citáty

Martin Luther fotka

„Láska je jediná sila, ktorá dokáže zmeniť nepriateľa v priateľa.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
P.C. Cast fotka

„Hľadám silu, nie byť väčšia ako iná, ale bojovať proti svojmu najväčšiemu nepriateľovi, pochybnosti vo mne“

—  P.C. Cast 1960

Original: I seek strength, not to be greater than other, but to fight my greatest enemy, the doubts within myself
Johann Wolfgang von Goethe fotka
 Sókratés fotka
Carlo Carretto fotka
Marcel Achard fotka
F. Scott Fitzgerald fotka
Reklama
Pierre Corneille fotka

„Rozum a láska sú zarytí nepriatelia.“

—  Pierre Corneille francúzsky dramatik, básnik a lyrik 1606 - 1684

Frank Thiess fotka
Jean Anouilh fotka
Jean Anouilh fotka
Reklama
Ludwig Van Beethoven fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Georges Courteline fotka
Miguel de Cervantes fotka
Ďalšie