Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.

—  Martin Luther King
Podobné citáty