„Život by mal byť popretkávaný mnohými priateľstvami. Milovať a byť milovaný je najväčším šťastím bytia.“

— Sydney Smith

Sydney Smith foto
Sydney Smith2
anglický spisovateľ a kňaz 1771 - 1845

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
 Aristoteles foto

„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -383 - -321 pr. n. l.

George Sand foto

„V živote je len jedno šťastie, milovať a byť milovaný.“

— George Sand francúzska autorka románov a memoárov; pseudonym Lucile Dupin Aurore 1804 - 1876

 Epikúros ze Samu foto
Victor Hugo foto
Marcus Tullius Cicero foto
Jan Amos Komenský foto

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Albert Camus foto
Jan Werich foto
Jára Cimrman foto

„Život je najlepšou školou života.“

— Jára Cimrman česká románová postava národného hrdinu

Robert Kiyosaki foto
Albert Einstein foto
Ďalší