Najväčšie šťastie života spočíva vo vedomí, že sme milovaní.

—  Victor Hugo
Podobné citáty