„Vždy chcem vedieť všetko o svojich nových priateľoch a nič o tých starých.“

Originál

I always like to know everything about my new friends, and nothing about my old ones.

Posledná aktualizácia 5. február 2020. Histórie
Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde343
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Editovať

Podobné citáty

Niccolo Machiavelli fotka
Ezop fotka

„Pre nového priateľa nenechaj starého.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pred n. l.

Erasmus Rotterdamský fotka

„Keď hľadáš nových priateľov, nezabúdaj na starých.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1466 - 1536

Potvrdené výroky
Varianta: Ak si vytváraš nových priateľov, nezabúdaj na starých.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Charles de Gaulle fotka
Karl Gutzkow fotka
Stefan Garczyňski fotka
Oliver Goldsmith fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Erasmus Rotterdamský fotka
John Lennon fotka
Elbert Hubbard fotka

„Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Juraj Langsfeld fotka
Elbert Hubbard fotka

„Priateľ je ten, kto vie o vás všetko, a napriek tomu vás má rovnako rád.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Steve Jobs fotka

„Vždy som chcel vlastniť a ovládať primárnu technológiu vo všetkom, čo robíme.“

—  Steve Jobs americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Súvisiace témy