Valér Vendrinský citáty

44   4

Valér Vendrinský

Valér Vendrinský je autorom mnohých detských básní, rozprávok, aforizmov, fejtónov uverejňovaných v celoslovenských periodikách.

Citáty Valér Vendrinský

Podobní autori