Valér Vendrinský citáty

44   4

Valér Vendrinský

Valér Vendrinský je autorom mnohých detských básní, rozprávok, aforizmov, fejtónov uverejňovaných v celoslovenských periodikách.

Citáty Valér Vendrinský


Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podobní autori