Je krásne byť bohatý a silný, ale najkrajšie je byť milovaný priateľmi.

—  Georges Courteline
Podobné citáty